Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over twee  adviezen van de Federale Raad voor Verpleegkunde 

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de opleidingsvoorwaarden van de zorgkundigen 

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de uitbreiding van de criteria voor de registratie van zorgkundig

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 25/05/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : hier 

 

 

Extra informatie