Informatie

Deze cijfers hebben betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van de patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020.

Een gedetailleerde analyse van de aangegeven euthanasies in 2020 zal terug te vinden zijn in het tweejaarlijks verslag van de Commissie (Rapport 2020 -2021)

 

Extra informatie