Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN 

Erkenningscriteria Dermatologie

Dit document moet aan een evenredigheidsbeoordeling* onderworpen worden. Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 31/01/2023 op dit e-mail adres: 

hend.mhamdi@health.fgov.be met als onderwerp  “Erkenningscriteria Dermatologie”

 

*voorafgaande evenredigheidstoetsing als bedoeld in de wet van 23 maart 2021 betreffende de evenredigheidsbeoordeling alvorens een maatregel te nemen of te wijzigen die de toegang tot of de uitoefening van een beroep beperken https://www.health.belgium.be/nl/evenredigheidsrichtlijn      

 

Extra informatie