Informatie

Protocolakkoord tussen de Federale Overheid, de
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de oprichting van
een permanente stuurgroep en subwerkgroepen in de schoot van
de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om de voorbereiding
en de coördinatie van de internationale activiteiten van
België te verzekeren in bepaalde internationale organen m.b.t. de
volksgezondheid

Extra informatie