Informatie

Aanhangsel nr. 5 bij het protocol 3 van
13 juni 2005, gesloten tussen de Federale Regering en de overheden
bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet,
betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid overeenkomstig de
uitbreiding van protocol 3 inzake de reconversieregels

Extra informatie