Informatie

Aanhangsel nr. 2 bij het protocol van
24 mei 2004 gesloten tussen de federale Overheid en de overheden
bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende
het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve
status

Extra informatie