Informatie

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies d.d. 14 maart 2019 op dit e-mail adres.

De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, is ondermeer bevoegd voor het adviseren van de Minister van Volksgezondheid betreffende het vaststellen van criteria voor de erkenning van artsenspecialisten, van huisartsen, van stagemeesters en stagediensten.

U vindt 3 documenten in de ZIP: 

Op 14 maart 2019 bracht de Hoge Raad Artsen een positief advies uit aangaande de invoering van een nieuwe niveau 2 beroepskwalificatie voor artsen “Klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde”.

Advies Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen (Hoge Raad Artsen) 14 februari 2019 Specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline niveau 2 Klinische Farmacologie en Farmaceutische Geneeskunde.

Advies d.d. 14 maart 2019. Hoge raad aangaande een nieuwe beroepskwalificatie “Klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde”.

Extra informatie