Informatie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de formulering van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende de vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars moeten voldoen

Extra informatie