Informatie

EVENREDIGHEID

Mededeling en mogelijkheid om op dit advies te reageren tot 27/09/2022 via dit e-mailadres.

De Federale Raad voor Vroedvrouwen brengt u op de hoogte van de voorbereiding van een advies over doula's en vraagt om uw reactie. Deze mededeling geeft het standpunt van het FRVV weer over dit beroep en de evolutie ervan binnen de Belgische samenleving.

Extra informatie