Informatie

Een advies aangaande een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de bandagist, orthesist en prothesist met een voorstel van een nieuwe beroepstitel 'orthopedisch technoloog' en bijzondere beroepstitels. Er worden ook lijsten van technische prestaties en  handelingen voorgesteld waarmee een orthopedisch technoloog door een arts kan worden belast. Ook voor de bijzondere beroepstitels worden dergelijke lijsten voorgesteld.  

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsBandagistGezondheidszorgberoepOrthesistOrthopedisch technoloogParamedische beroepenProthesist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, Orthopedisch technoloog, Prothesiologie, Orthesiologie