Informatie

De Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) hebben op 19 april 2017 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block ontvangen met betrekking tot het paramedisch beroep podoloog en een nieuw paramedisch beroep ‘gespecialiseerd voetverzorger’.

De minister vraagt om een advies te formuleren over de wijzigingen die moeten doorgevoerd worden aan het koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podologie en houdende vaststelling van de lijsten van de technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast. Deze vraag wordt gesteld omdat er enkele onvolkomenheden werden ontdekt in het voornoemd koninklijk besluit.

Daarnaast vindt de minister het opportuun om de adviezen (NRPB 2013/01 en TCPB 2014/01) te volgen betreffende de ‘gespecialiseerd voetverzorger’. De minister stelt in dit kader twee bijkomende vragen:

  • Kan het minimaal kwaliteitskader voor de gespecialiseerd voetverzorger  geïntegreerd worden in het voornoemd koninklijk besluit van 7 maart 2016?
  • Kunnen andere gezondheidszorgbeoefenaars dan artsen de ‘gespecialiseerd voetverzorger’ belasten met handelingen?

Dit advies geeft een antwoord op de vragen van de minister en bestaat uit 3 delen:

  • Luik 1: Een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2016
  • Luik 2: Een antwoord op de vraag of het wetgevend kader voor de ‘gespecialiseerd voetverzorger’ geïntegreerd kan worden in het wetgevend kader van de podoloog.
  • Luik 3: Een antwoord op de vraag of andere zorgverleners dan artsen handelingen zouden moeten kunnen toevertrouwen aan de gespecialiseerd voetverzorger.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsGespecialiseerd voetverzorgerGezondheidszorgberoepParamedische beroepenPodoloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Erkenningscriteria, Paramedisch, Uitoefening