Informatie

De Federale Raad voor de paramedische beroepen heeft op 18 januari 2016 een adviesvraag van minister De Block ontvangen over de uitoefening van handelingen met betrekking tot uitneembare tandprothesen.

De minister vraagt de Raad om de volgende vragen te beantwoorden:

Als de tandarts de mogelijkheid krijgt om bepaalde tandheelkundige handelingen te delegeren naar een andere zorgberoepsbeoefenaar:

  • Wat zouden volgens de Raad de opportuniteiten zijn met betrekking tot de handelingen rond uitneembare tandprothesen?
  • Wordt dit beroep als een paramedisch beroep aanzien en welke parallellen zijn er met andere beroepen?
  • Onder welke voorwaarden zou dit kunnen?
  • Hoe kan de interdisciplinariteit inzake mondzorg bevorderd worden?
  • Wat is het competentieprofiel en de minimale opleidingsvoorwaarden met inbegrip van stage?

Er werd gevraagd om de patiënt als uitgangspunt te beschouwen in het advies (toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid…).

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Paramedische beroepenTandarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Paramedisch, Uitoefening, tandheelkunde
Trefwoorden: 
tandprothese, prothèse dentaire, denturist, denturiste, denturisme