Informatie

Het advies bestaat uit drie luiken:

  • Een voorstel voor het creëren van twee afzonderlijke beroepstitels voor het paramedisch beroep “apothekers-assistentie”
  • Een voorstel van de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent in een publieke apotheek en een voorstel van de minimale kwalificatievereisten georiënteerd naar de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent in het ziekenhuismilieu
  • Een voorstel van een lijst van handelingen waarmee een farmaceutisch-technisch assistent door een officina-apotheker kan worden belast en een voorstel van de lijst van handelingen waarmee een farmaceutisch-technisch assistent door een ziekenhuisapotheker kan worden belast

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ApothekerFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepParamedische beroepen
Thematiek: 
Erkenningscriteria, Paramedisch, Uitoefening
Trefwoorden: 
ziekenhuisapotheek, publieke officina, FTA