Informatie

Advies betreffende  mogelijke  verduidelijkingen  en  de  opdrachten  en  aanvullingen  op  het  gebied  van  de  samenstellingen  en  de  opdrachten  van  het  comite  medisch  materiaal  in  het  ziekenhuis  bedoeld  in  het  koninklijk  besluit  van  4  maart  1991  houdende  vaststelling  van  de  normen  waaraan  een  ziekenhuisapotheek  moet  voldoen  om  te  worden  erkend

Extra informatie