Informatie

Samenstelling ad hoc werkgroepen ACD

Ten uitvoering van de prioriteiten van de Algemene Cel drugs, zoals beslist door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid op 15 juni 2021, werden vijf werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen bestaan uit een voorzitter, secretariaat, vertegenwoordiging van bevoegde ministers (kerngroep) en genodigden. De genodigden worden ad hoc betrokken in de werkgroepen met als doel inzichten te bieden in specifieke en/of technische kwesties. De genodigden kunnen zowel vertegenwoordigers zijn van ministers die niet structureel deel uitmaken van de werkgroep, of vertegenwoordigers van het administraties, het maatschappelijk middenveld, academici, enz.

Extra informatie