Informatie

Binnen de Hoge Raad Artsen, functioneert een gemengde Werkgroep met specialisten en met kandidaat specialisten in professionele vorming. Deze werkgroep vergaderde voor het eerst op 22 november 2023.

Het advies van 27 oktober 2016 kan als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van een nieuwontwerpadvies. Toch zullen wijzigingen noodzakelijk zijn, waarbij de Werkgroep reeds een aantal aandachtspunten heeft opgesomd.

De Werkgroep vond het aangewezen nu al de communicatie in het kader van de proportionaliteitswetgeving te starten. U kunt reageren zowel op het advies van 2016 (bijlage) als op de voorgenomen of andere wenselijke wijzigingen aan dit advies en aan de erkenningsreglementering.

Het ontwerp voor de nieuwe beroepstitel niveau 2 Pathologische Anatomie wordt nu progressief uitgewerkt. Het advies zal vervolgens voorgelegd worden aan de Hoge Raad Artsen die ook een bijkomend advies over de proportionaliteitstoets zal geven.

Deze mededeling en de mogelijkheid tot het geven van feedback, gebeurt ter voorbereiding van deze proportionaliteitstoets. Uw eventuele reactie kunt u melden op het e-mail adres jeanine.ghiot@health.fgov.be. Gelieve dit te doen voorafgaand aan 15 januari 2024.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

 

Extra informatie