Informatie

Dit advies betreft de adviesaanvraag d.d. 2 mei 2023 inzake de verpleegkundig specialist met bijkomende facultatieve vragen over het versterken van de scope of practice van verpleegkundigen en over activiteiten van het dagelijks leven en bijstand (bekwame helper).

Extra informatie