Informatie

De Hoge Raad Artsen bracht op 8 juni 2023 in consensus een positief advies uit inzake voorliggende
proportionaliteitstoets voor de 4 nieuwe beroepskwalificaties niveau 2 : viscerale, vasculaire, thoracale en hartheelkunde.  

Extra informatie