Informatie

Aanhangsel tot wijziging  van het protocolakkoord gesloten op 15 mei 2014 tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgansperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming

Extra informatie