Informatie

A6: Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde op de vraag om advies aan de Nationale Raad voor Verpleegkunde betreffende een aanpassing van het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie.

Extra informatie