Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw

18-12-2006
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competentie, competenties, competentieprofiel, beroepsprofiel

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende normering i.v.m. de aanvraag van advies betreffende de uitvoering van artikels 17bis tot 17sexies en de artikels 8, 7° en 8°

28-09-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, norm, normen, normering

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische...

05-07-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, verstrekking, handeling, zorgverstrekking

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wet houdende een wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wet houdende een wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de lijst van activiteitsdomeinen voor de Belgische vroedvrouw

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, activiteitsdomeinen, activiteit, domein

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de lijst van voorschriften van medicatie

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, geneesmiddelen, voorschrijven, medicatie

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Uitoefening, beroep

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van...

08-06-2004
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen...

08-06-2004
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening