Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de nadere regels en de bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven om...

22-04-2008
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, voorschrijven, geneesmiddelen, medicatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de bijzondere kwalificatiemodaliteiten en –criteria, waaraan houders van de beroepstitel van vroedvrouw moeten voldoen om functionele,...

15-01-2008
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, echografie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de 3 adviezen uitgebracht over de lijst met geneesmiddelen die de vroedvrouwen mogen voorschrijven en de handleiding voor het...

01-01-2008
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, voorschrijven, geneesmiddelen, medicatie

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw

18-12-2006
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competentie, competenties, competentieprofiel, beroepsprofiel

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende normering i.v.m. de aanvraag van advies betreffende de uitvoering van artikels 17bis tot 17sexies en de artikels 8, 7° en 8°

28-09-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, norm, normen, normering

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische...

05-07-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, verstrekking, handeling, zorgverstrekking

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Uitoefening, beroep

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wet houdende een wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wet houdende een wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 in verband met de uitoefening van...

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de lijst van activiteitsdomeinen voor de Belgische vroedvrouw

11-01-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, activiteitsdomeinen, activiteit, domein