Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2010 en instroom 2010.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2011
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de uitoefening van verpleegkundige handelingen bij zwangere vrouwen

16-06-2011
PublicatiesAdviezen
zwangere vrouw

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het referentiekader voor de competenties van de houder van de beroepstitel van "vroedvrouw"

05-04-2011
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competenties, competentieprofiel

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de verpleegkundige zorgverstrekkingen door vroedvrouwen

05-04-2011
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, verstrekking, handeling, zorgverstrekking

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot het competentieprofiel van de vroedvrouw

29-06-2010
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competenties, competentieprofiel

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de bijzondere kwalificatieregels en -criteria die de vroedvrouw toelaten de kennis en beheersing van de bekkenbodem uit te voeren

25-05-2010
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Bekkenbodemreëducatie, bekkenbodem

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot het memorandum 

25-05-2010
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, memorandum

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de opvolging van de verplichting tot het volgen van permanente bijscholing door vroedvrouwen

23-06-2009
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, permanent, opleiding, vorming

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw

03-09-2008
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, permanente, opleiding

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende onwettige uitoefening van de geneeskunde door doula's

22-07-2008
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, doula's, doula, onwettig, Uitoefening