Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2015 en instroom 2015.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-06-2016
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies 2016/02 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot de verkorte verblijfsduur op de kraamafdeling

15-03-2016
PublicatiesAdviezen

Advies 2016/01 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot de hervorming van de Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

15-03-2016
PublicatiesAdviezen

Advies 2016/01 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot de hervorming van de Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Bijlage:...

15-03-2016
PublicatiesAdviezen

Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van de samenstelling van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

30-08-2015
WerkingWetgeving
wijziging, benoeming, besluit, 2015

Advies 2015/07 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot het aanleren van handelingen door vroedvrouwen aan personen uit de omgeving van de patiënt

16-06-2015
PublicatiesAdviezen

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot de Europese Richtlijn 2013/55 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Europese, richtlijn, 2013/55, 2005/36

Europese richtlijn 2005/36 - 2013/55

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Europese, richtlijn, 2013/55, 2005/36

Beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw (2015)

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
beroepsprofiel, competentieprofiel