Beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw (2015)

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
beroepsprofiel, competentieprofiel

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende vroedvrouwen die onder hun eigen verantwoordelijkheid  bevallingen uitvoeren

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, zelfstandig, richtlijn

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2014 en instroom 2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de tewerkstelling van vroedvrouwen op NIC en N* 

12-05-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, neonatologie, NIC, N*

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw

12-05-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competentie, competentieprofiel, beroepsprofiel

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het uitvoeren van bekkenbodemreëducatie

12-03-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, bekkenbodem, Bekkenbodemreëducatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de herziening van de lijst van geneesmiddelen die door de vroedvrouw mogen voorgeschreven worden

12-03-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, geneesmiddelen, voorschrijven, medicatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de rol van de vroedvrouw met betrekking tot gezinsplanning

06-11-2014
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, gezinsplanning

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de planning van het aanbod aan vroedvrouwen in België

06-11-2014
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, planning, aantal, aanbod