Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de geboortehuizen

28-02-2003
PublicatiesAdviezen
geboortehuis, geboortehuizen

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende artikel 28 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

27-02-2003
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende artikel 28 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

03-10-2002
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw

17-01-2002
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competentie, competenties, competentieprofiel, beroepsprofiel

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen

20-12-2001
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, kwaliteit

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het voorontwerp van het wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de...

14-11-2000
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 met betrekking tot de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

21-09-2000
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening