Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening in verband met de de staande orders binnen de dringende geneeskundige hulpverlening

28-02-2008
PublicatiesAdviezen
staande orders, hulpverlening, dringend

Verduidelijkingen bij de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en handelingen die een arts kan toevertrouwen aan een verpleegkundige

27-09-2007
WerkingWetgeving
Verduidelijking

Eindverslag van de werkgroep Fixatie en Isolatie

01-01-2007
PublicatiesAdviezen
fixatie, isolatie, fixeren, isoleren, psychiatrie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de bijlagen I en II aan het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische...

21-09-2006
PublicatiesAdviezen
bijlage, Handelingen, verstrekkingen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het staand order in dringende omstandigheden

21-09-2006
PublicatiesAdviezen
staand order, dringend, omstandigheden

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot toediening van medicatie via een intra-osseuse katheter

21-09-2006
PublicatiesAdviezen
katheter, intra-osseus

Advies in verband met de aanpassing van de erkenningsnormen met betrekking tot de kwalificatie van verpleegkundigen

09-03-2006
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, kwalificatie, verpleegkundigen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de...

20-10-2005
PublicatiesAdviezen
Handelingen, verstrekkingen

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische...

05-07-2005
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, verstrekking, handeling, zorgverstrekking

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot legalisering en harmonisering van het verzorgend personeel in ROB/RVT/PVT als zorgkundigen overeenkomstig de wet van 10/8/...

17-03-2005
PublicatiesAdviezen
ROB, RVT, PVT, Rusthuis