Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de...

06-10-2004
PublicatiesAdviezen
Handelingen, verstrekkingen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de...

13-06-2003
PublicatiesAdviezen
Handelingen, verstrekkingen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de kwalificatie-en toepassingsvoorwaarden voor zorgkundigen

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
kwalificatie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de lijst met activiteiten en verstrekkingen die de zorgkundige onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een...

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
Handelingen

Advies inzake :
- Arbeidsomstandigheden in de verpleegkunde
     - Plaatselijk ethisch comité

14-03-2002
PublicatiesAdviezen
arbeidsomstandigheden, verpleegkunde, ethisch comité

Overzicht van de adviezen gegeven door de TCV tussen 2002 en 2014

01-01-2002
PublicatiesAdviezen
overzicht, Adviezen, 2002-2014

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen

20-12-2001
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, kwaliteit

Advies inzake overgangsbepalingen voor het verpleegkundig personeel tewerkgesteld in de functies : intensieve zorg , de mobiele urgentiegroep en de gespecialiseerde spoedgevallenzorg

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige personeel, urgentiegroep, gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Advies inzake

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, toezicht, comité voor ziekenhuishygiëne