Dit rapport geeft de resultaten van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 2.047 verpleegkundigen

01-05-2010
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, enquête, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen

Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening over het voorstel van kb betreffende het inschakelen van helikopters als transportmiddel in het kader van de dringende...

18-11-2009
PublicatiesAdviezen
transportmiddel, helikopter, medische hulpverlening

Advies van de National Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening over het opleiding rampenmanagement

18-11-2009
PublicatiesAdviezen
opleiding, rampenmanagement

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2008 en instroom 2008.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2009
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening betreffende de evaluatie van de vertrektijden van de ambulances

11-03-2009
PublicatiesAdviezen
evaluatie, vertrektijden, ambulances

Abstract van de Federale Raad voor de Kwaliteit van de verpleegkundige activiteit over de kwaliteit van de verpleegkunde activiteit in Belgische ziekenhuizen van maart 2009 tot juni 2014.

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen

Activiteitenrapport van de Federale Raad voor de Kwaliteit van de verpleegkundige activiteit over de kwaliteit van de verpleegkunde activiteit in Belgische ziekenhuizen van maart 2009 tot juni...

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen

A3: Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening inzake het ontwerp van Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen van de ziekenwagendiensten...

06-11-2008
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, ziekenwagendiensten

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2007 en instroom 2007.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-06-2008
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage