Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de voorwaarden voor uitvoering van deze handelingen

16-11-2011
PublicatiesAdviezen
Handelingen

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de voorwaarden voor uitvoering van de handelingen van de hulpverlener-ambulancier

16-11-2011
PublicatiesAdviezen
voorwaarden

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot een wijziging van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een...

16-11-2011
PublicatiesAdviezen
glycemie

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2010.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2011
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2010 en instroom 2010.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2011
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de uitoefening van verpleegkundige handelingen bij zwangere vrouwen

16-06-2011
PublicatiesAdviezen
zwangere vrouw

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de verpleegkundige zorgverstrekkingen door vroedvrouwen

05-04-2011
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, verstrekking, handeling, zorgverstrekking