Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de praktijkassistent

16-02-2023
PublicatiesAdviezen

De volgende vraag werd gesteld aan de TCV: 

Mag een zorgkundige in een woonzorgcentrum voor ouderen (afgekort WZC) een IMV-verpakking (individuele medicatievoorbereiding) in het “...

15-09-2022
Richtlijnen

Deze basisscenario’s  werden ontwikkeld om de balans tussen het aantal verpleegkundigen en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2018-2043. Als uitgangspunt voor deze...

20-07-2022
PublicatiesStatistieken
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het "portfolio" in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in def gezondheidszorg

10-05-2022
PublicatiesAdviezen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de "elektronische patiëntendossier" in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de...

10-05-2022
PublicatiesAdviezen