Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2012 en instroom 2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Openingsspeech voorzitter van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen 

03-06-2013
PublicatiesPresentatie
federale, raad, vroedvrouwen

Koninklijk besluit van 17 maart 2013 betreffende de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

17-03-2013
WerkingWetgeving
benoeming, federale, raad, vroedvrouwen

 NRZV/D/425-2 - Advies i.v.m. de hoofdverpleegkundige van de geriatrische eenheid

14-03-2013
PublicatiesAdviezen
structuur, hoofdverpleegkundige, zorgkundige, ziekenhuis

Advies Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de werkkledij van de hulpverleners-ambulanciers

20-01-2013
PublicatiesAdviezen
werkkledij, hulpverleners-ambulanciers