Mogelijkheid tot reactie is gesloten

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de...

24-11-2023
Evenredigheid

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde voor wijziging van het K.B. van 18 juni 1990 houdende de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen...

09-11-2023
PublicatiesAdviezen

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

HET IS NIET LANGER MOGELIJK TE REAGEREN

Hierbij wordt u geïnformeerd over 3 ontwerpen van Koninklijk besluit . Klik op de volgende link voor de...

18-10-2023
EvenredigheidWerkdocumenten