EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp van koninklijk besluit bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen...

05-06-2023
Evenredigheid

In het kader van de context van tekorten aan verpleegkundigen en getuigenissen over hoe verpleegkundigen hun sector of zelfs hun algehele beroep verlaten, ging de Cel Planning op zoek naar...

25-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, verpleegkundigen, mobiliteit, instroom, uitstroom, workforce

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2022.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

22-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2022 en instroom 2022.
Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

22-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de zorgladder: voorwaarden voor behoud van de uitoefening van de...

17-05-2023
PublicatiesAdviezen

Dit advies betreft de toekomstige functie van een praktijkassistent in de huisartspraktijk. 

21-04-2023
Evenredigheid
praktijkassistent

Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de zorgladder: gespecialiseerde verpleegkundige

31-03-2023
PublicatiesAdviezen

Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de uitvoering van de zorg-/leerladder in de verpleegkunde:  verpleegkundige...

30-03-2023
PublicatiesAdviezen