Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening betreffende de problematiek inzake het tekort aan urgentieartsen

06-11-2008
PublicatiesAdviezen
problematiek, urgentieartsen

Advies m.b.t. de medische permanentie MUG- functie

09-10-2008
PublicatiesAdviezen
medische permanentie, MUG, functie

Dit advies, uitgebracht op 6 maart 2008 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt de quota vast voor België en de...

06-03-2008
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening in verband met de de staande orders binnen de dringende geneeskundige hulpverlening

28-02-2008
PublicatiesAdviezen
staande orders, hulpverlening, dringend

Dit advies, uitgebracht op 22 maart 2007 door de Planningscommissie - Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt voor om de contingentering te...

22-03-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, vereenvoudiging contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Dit advies, uitgebracht op 1 maart 2007 door de Planningscommissie - Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt de quota vast voor België en de...

01-03-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging