Gebruikershandleiding voor de toepassing eHealthBox

01-01-2014
Meer informatie
eHealthBox, handleiding

Het jaarrapport vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2012 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

01-12-2013
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties

Advies van 22/10/2013 betreffende de opleiding tandheelkundige zorg onder bewuste sedatie via zuurstof-lachgas inhalatie 

22-10-2013
PublicatiesAdviezen
sedatie, zuurstof-lachgas, opleiding

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2012 en instroom 2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van 19/03/2013 betreffende de mondzorgassistent 

19-03-2013
PublicatiesAdviezen
mondzorgassistent, bevoegdheden, hulpkracht

Advies van 15/01/2013 betreffende het herkrijgen van de erkenning als beoefenaar van de tandheeklkunde 

15-01-2013
PublicatiesAdviezen
herkrijgen, erkenning, voorwaarden

Het jaarrapport vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2011 samen. Om de opvolging van de planning van het medisch aanbod te kennen, moet...

01-12-2012
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties

Advies van 23/10/2012 betreffende de limietdatum voor het indienen van een erkenningsaanvraag in de orthodontie op basis van bekwaamheid 

23-10-2012
PublicatiesAdviezen
overgangsmaatregel, orthodontie, limietdatum

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2011.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2012
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage