Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan tandartsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te...

17-02-2022
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 2 april 2021, wordt gegeven in het kader van de planning van de tandartsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

15-04-2021
PublicatiesStatistieken
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden

Hieronder vinden jullie een samenvatting van de aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen van de Hoge Gezondheidsraad....

25-03-2021
PublicatiesDocumenten
COVID-19, ventilatie

Dit advies, uitgebracht op 2 februari 2021 door de Planningscommissie – Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de tandartsen (KB van 25 april 2007). Het legt de...

02-02-2021
PublicatiesAdviezen
HWF, Tandartsen, formeel advies, planning, contingentering, quota, 2026

RvT/2020/ADVIES-4

ADVIES betreffende COVID-19:
Aanleggen van een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en de modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown bij een...

28-10-2020
PublicatiesAdviezen

Dit rapport analyseert de stroom van tandartsen van en naar het buitenland, alsook de instroom van Belgische studenten die hun opleiding volgen in België. De gegevens tonen de evolutie voor de...

19-10-2020
PublicatiesStatistieken
HWF, internationale mobiliteiten, Professionele mobiliteit, studentenmobiliteit, quota, contingentering, niet-verblijvende studenten, buitenlandse nationaliteit, instroom, uitstroom

Het jaarverslag vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2019 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

01-07-2020
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, rapport annuel, Jaarverslag, meerjarenplan, complan, plancom, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, plankad, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties