Richtlijn van 30 mei 2007 houdende verscheidene maatregelen met betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts 

30-05-2007
WerkingWetgeving
stage, beroepstitel, verkrijgen

Richtlijn van 4 mei 2007 betreffende tandartsen die stage lopen in de praktijk van een door de Minister van Volksgezondheid erkende stagemeester die een verwante is, hetzij in opwaartse lijn

04-05-2007
WerkingWetgeving
stage, stagemeester, verwant

Deze nota legt uit waarin de gegevens die gepubliceerd worden in de jaarstatistieken (STATAN) verschillen van die van het RIZIV.

23-04-2007
Bijlagen
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, RIZIV