Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'gespecialiseerd voetverzorger' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

27-03-2013
PublicatiesAdviezen
Gespecialiseerd voetverzorger, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, kwalificatievereisten, verstrekkingen, beroepstitel

Een advies houdende een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende het beroep van podoloog met een voorstel om de minimale kwalificatievereisten te wijzigen...

24-10-2012
PublicatiesAdviezen
Podoloog, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, kwalificatievereisten, beroepstitel