Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2018.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

13-05-2019
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stagemeester

De Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) hebben op 19 april 2017 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid,...

09-08-2018
PublicatiesAdviezen

De Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) hebben op 19 april 2017 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid,...

09-08-2018
PublicatiesAdviezen

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2017 en instroom 2017.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2017.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van koninklijk besluit van het advies van de NRPB betreffende een voorstel van koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de...

13-10-2014
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, gespecialiseerde voetverzorger, beroepstitel, kwalificatievereisten

Advies betreffende de toevoeging van de competentie 'medische informatica' aan de competentieprofielen van de paramedische beroepen.

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
competentie

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van KB van het advies van de NRPB betreffende een voorstel tot wijziging van het KB van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel...

23-09-2013
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, kwalificatievereisten

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'gespecialiseerd voetverzorger' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

27-03-2013
PublicatiesAdviezen
Gespecialiseerd voetverzorger, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, kwalificatievereisten, verstrekkingen, beroepstitel

Een advies houdende een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende het beroep van podoloog met een voorstel om de minimale kwalificatievereisten te wijzigen...

24-10-2012
PublicatiesAdviezen
Podoloog, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, kwalificatievereisten, beroepstitel