De Federale Raad voor de paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen hebben op 12 december 2016 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid, mevrouw...

11-09-2017
PublicatiesAdviezen
Orthopedist, Orthopedisch technoloog, orthopedisch schoenmaker, Bandagisterie, orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie, orthopedisch technoloog in de schoentechnologie

Op vraag van de Minister van Volksgezondheid werden de adviezen 2013/06 betreffende de orthopedisch schoentechnoloog en het advies 2015/03 betreffende de bandagist, orthesist en prothesist van de...

14-12-2015
PublicatiesAdviezen

Advies betreffende het toevoegen van het beroep van ‘orthopedisch schoentechnoloog’ aan de lijst van de paramedische beroepen en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en...

15-09-2015
PublicatiesAdviezen
orthopedisch schoentechnoloog

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'orthopedisch schoentechnoloog' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
orthopedisch schoentechnoloog, Schoentechnologie, Orthopedie, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, Beroepsuitoefening, kwalificatievereisten