Aanleg van een individuele strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen, specifiek voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown...

28-10-2020
PublicatiesAdviezen

Advies werkgroep klinische orthopedagogiek

Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen

d.d. 8 februari 2018

Erkenningscriteria voor de professionelen,...

08-06-2018
PublicatiesAdviezen

24 maart 2017 – Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen...

02-06-2017
WerkingWetgeving

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, in uitvoering van artikel 68/3, §7, van de wet...

02-06-2017
WerkingWetgeving

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende...

01-06-2017
WerkingWetgeving

16 december 2016 - Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

01-06-2017
PublicatiesDocumenten