Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden

Verslag

01-01-2004
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, Nefrologie, chronische nierziekte

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie...

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden