Advies van de Federale raad voor verpleegkunde betreffende  het geconsolideerd Advies 2017-12 van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad voor  Verpleegkunde (FRV), de Federale...

12-09-2017
PublicatiesAdviezen
hulpverlener ambulancier, eerstehulpverlener

Minister Maggie De Block heeft een geconsolideerd advies gevraagd aan de Hoge Raad voor Geneesheer-Specialisten en Huisartsen (HRGSH), de Federale Raad voor de Verpleegkunde (FRV), de Federale...

22-06-2017
PublicatiesAdviezen
eerstehulpverlener, secouriste en premiers secours, eventhulpverlener, secouriste d'événements, ambulancier niet-kritiek patiëntenvervoer, ambulancier de transport de patients non-critiques, ambulancier kritiek patiëntenvervoer, ambulancier de transports de patients critiques, medisch dispatcher, dispatcher médical, ambulancier niet-dringend ziekenvervoer, ambulancier du transport médico-sanitaire

Toelichting van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de...

16-09-2014
PublicatiesAdviezen
Verduidelijking, omzendbrief

Een advies op vraag van de Minister van Volksgezondheid over de organisatie van de opleidingen tot ambulancier niet-dringend ziekenvervoer en hulpverlener-ambulancier. 

22-05-2013
PublicatiesAdviezen
opleiding

Advies Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de tijdelijke sluiting van de gespecialiseerde spoedgevallendiensten

20-01-2013
PublicatiesAdviezen
sluiting, dringende hulpverleningdringende medische hulpverlening

Advies Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de werkkledij van de hulpverleners-ambulanciers

20-01-2013
PublicatiesAdviezen
werkkledij, hulpverleners-ambulanciers

Advies Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de financiering van de ambulancediensten die meewerken aan de DGH

28-11-2012
PublicatiesAdviezen
financiering, ambulancediensten, DGH

Advies Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de opleiding voor hulpverleners-ambulanciers

19-09-2012
PublicatiesAdviezen
opleiding, hulpverleners-ambulanciers