Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 4 mei 2020, wordt gegeven in het kader van de planning van de tandartsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

04-05-2020
PublicatiesAdviezen
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2019 en instroom 2019.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

29-04-2020
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 23 april 2020, wordt gegeven in het kader van de planning van de artsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

23-04-2020
PublicatiesAdviezen
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden

Deze tekst is een nota van het bureau van de FRGGZB. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en de dringendheid van de boodschap die het bureau op korte termijn wil verspreiden is geopteerd voor...

03-04-2020
Tekstdocument
COVID-19

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 3 maart 2020, wordt gegeven in het kader van de planning van de Logopedisten.
De werkgroep Logopedisten van de...

31-03-2020
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, planning

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

31-03-2020
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit logopedisten, aantal actieve logopedisten, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde

Deze informatiebrochure bevat een overzicht van de algemene (niet studie-specifieke) informatie die aanwezig is in elk formulier voor geïnformeerde toestemming (informed consent form, ICF) dat...

19-03-2020
Publicaties

Workshop du CFQAI/FRKVA sur « La douleur postopératoire aiguë / Acute, postoperatieve pijn »
Dinsdag 11 februari 2020

 

Gastspreker : S. Mortier

27-02-2020
EventsWorkshop