Dit advies, uitgebracht op 19 mei 2011 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen (KB van 18 juni 2008). In het vooruitzicht van...

19-05-2011
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, minimumquota, dubbele quota's, dubbele cohorte, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Dit advies, uitgebracht op 19 mei 2011 door de planningscommissie – medisch, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de kinesitherapeuten (KB van 20 juni 2005). Het legt de quota...

19-05-2011
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen

Dit advies, uitgebracht op 19 mei 2011 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering. Het beveelt aan om buitenlandse diploma’s op te nemen in de...

19-05-2011
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, integratie buitenlandse diploma’s, bijzondere beroepstitel

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2009 en instroom 2009.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2010
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Dit advies, uitgebracht op 18 mei 2010 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de tandartsen (KB van 25 april 2007, gewijzigd door het KB...

18-05-2010
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, mechanisme, overdracht, 20%, surplus, tekort

Dit advies, uitgebracht op 18 mei 2010 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de kinesitherapeuten (KB van 20 juni 2005, gewijzigd door...

18-05-2010
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, voorwaarden, afschaffing, selectieproef, subquota

Dit rapport geeft de resultaten van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 2.047 verpleegkundigen

01-05-2010
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, enquête, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen

Dit rapport vat de resultaten samen van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 2.047 verpleegkundigen

01-05-2010
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, samenvatting, enquête, bevraging, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de vier enquêtes die van 2007 tot 2009 werden uitgevoerd door M.A.S., bij de verpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen en de...

01-05-2010
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, samenvatting, enquête, bevraging, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen, gastro-enterologie, interne geneeskunde, pneumologie, reumatologie

A10: Voorstellen tot wijziging van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

06-01-2010
PublicatiesAdviezen