De Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) hebben op 19 april 2017 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid,...

09-08-2018
PublicatiesAdviezen

De Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) hebben op 19 april 2017 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid,...

09-08-2018
PublicatiesAdviezen

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van koninklijk besluit van het advies van de NRPB betreffende een voorstel van koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de...

13-10-2014
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, gespecialiseerde voetverzorger, beroepstitel, kwalificatievereisten

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'gespecialiseerd voetverzorger' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

27-03-2013
PublicatiesAdviezen
Gespecialiseerd voetverzorger, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, kwalificatievereisten, verstrekkingen, beroepstitel