Terwijl het basisscenario alleen de historische trends...

04-09-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

30-08-2023
PublicatiesStatistieken
gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

De Hoge Raad Artsen bracht op 8 juni 2023 in consensus een positief advies uit inzake voorliggende
proportionaliteitstoets voor de 4 nieuwe beroepskwalificaties niveau 2 : viscerale,...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, proportionaliteitstest, truncus communis niveau2 heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline Cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raade, erkenningscriteria voor cardiale chirurgie

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline thoracale heelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria tharcale heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline vaatheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies van Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria vaatheelkunde

Dit advies betreft de truncus Communis van de niveau 2 beroepstitels Viscerale, Vasculaire,
Thoracale en Hartheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van Artsen truncus communis niveau2 heelkunde

Na een lange voorbereiding en overleg, bracht de Hoge Raad Artsen een positief advies uit inzake erkenningscriteria voor vier nieuwe niveau 2 2 titels: viscerale heelkunde,...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, erkenningscritaria niveau2 heelkunde