Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

20-04-2023
Evenredigheid
hartheelkunde

 Dit advies heeft betrekking op de truncus Communis van niveau 2 beroepstitels viscerale, vasculaire,
 thoracale en hartheelkunde. 

04-04-2023
Evenredigheid
Truncus Communis van niveau 2

Deze advies heeft betrekking op specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline thoracale heelkunde. 

04-04-2023
Evenredigheid
thoracale heelkunde

Dit advies van de Hoge Raad voor de Geneeskunde heeft betrekking op de erkenningscriteria voor viscerale chirurgie.

31-03-2023
Evenredigheid
erkenningscriteria voor viscerale chirurgie

Dit advies van de Hoge Raad voor Artsen heeft betrekking op de specifieke erkenningscriteria voor medisch specialisten, opleidingssupervisoren en opleidingsafdelingen voor het vak hartchirurgie....

16-03-2023
Evenredigheid
erkenningscriteria voor cardiale chirurgie

 Dit advies betreft de thoracale heelkunde en de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline thoracale heelkunde.

16-03-2023
Evenredigheid
thoracale heelkunde

Terwijl het basisscenario alleen de historische trends weergeeft, bevatten de alternatieve scenario's onderbouwde aannames die afwijken van deze waargenomen trends.
In zestien vergaderingen...

26-04-2022
PublicatiesStatistieken
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

16-09-2019
PublicatiesStatistieken
gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie