Advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende de definitie van chiropraxie conform aan de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de...

21-08-2012
PublicatiesAdviezen
Chiropractor

Advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende de opportuniteit van de registratie van de niet-conventionele praktijk, rekening houdend met de criteria inzake zorgkwaliteit en -toegankelijkheid...

21-08-2012
PublicatiesAdviezen
Chiropractor