Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende de definitie van chiropraxie conform aan de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-...

20-03-2014
PublicatiesAdviezen
Chiropractor

Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende het opleidingsniveau om het vereiste profiel in de chiropraxie te behalen

20-03-2014
PublicatiesAdviezen
Chiropractor

Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende de lijst met niet-toegestane en toegestane handelingen voor de chiropractors

20-03-2014
PublicatiesAdviezen
Chiropractor

 Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor chiropraxie aangaande de voorwaarden die een beroepsactiviteit dienen aan te tonen

20-03-2014
PublicatiesAdviezen
Chiropractor

Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor chiropraxie betreffende de opportuniteit van de registratie van de niet-conventionele praktijk, rekening houdend met de...

20-03-2014
PublicatiesAdviezen
Chiropractor