Advies betreffende de opleiding van Orthopedisch Technoloog die een vierde jaar naschoolse professionele stage opzet.

Gezamenlijke advies van de Federal Raad voor de Paramedische Beroepen...

11-03-2021
PublicatiesAdviezen
erkenningscriteria

De Federale Raad voor de paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen hebben op 12 december 2016 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid, mevrouw...

11-09-2017
PublicatiesAdviezen
Orthopedist, Orthopedisch technoloog, orthopedisch schoenmaker, Bandagisterie, orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie, orthopedisch technoloog in de schoentechnologie

De Federale Raad voor de paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen hebben op 12 december 2016 een adviesvraag van de minister van Volksgezondheid, mevrouw...

11-09-2017
PublicatiesAdviezen
Orthopedist, Orthopedisch technoloog, orthopedisch schoenmaker, Bandagisterie, orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie, orthopedisch technoloog in de schoentechnologie

Op vraag van de Minister van Volksgezondheid werden de adviezen 2013/06 betreffende de orthopedisch schoentechnoloog en het advies 2015/03 betreffende de bandagist, orthesist en prothesist van de...

14-12-2015
PublicatiesAdviezen

Een advies aangaande een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de bandagist, orthesist en prothesist met een voorstel van een nieuwe beroepstitel '...

05-06-2015
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, Orthopedisch technoloog, Prothesiologie, Orthesiologie

Advies betreffende de toevoeging van de competentie 'medische informatica' aan de competentieprofielen van de paramedische beroepen.

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
competentie

Een advies tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende het beroep van bandagist, orthesist en prothesist naar aanleiding van het arrest 118576 van 23 april 2003 van de...

21-09-2011
PublicatiesAdviezen
Prothesiologie, Bandage, Orthese, Bandagisterie, Orthesiologie, Prothese