11-03-2021
PublicatiesAdviezen
HR, Advies, Artsen, Artsen Specialisten, artikel 145

Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan artsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te onderzoeken...

07-12-2020
PublicatiesStatistieken
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie
18-06-2020
PublicatiesAdviezen
HR, Advies, Artsen Specialisten, kinder-en jeugdpsychiatrie, volwassenpsychiatrie