Op 19 mei 2021 werd door de Nationale Paritaire Commissie ArtsenZiekenhuizen een collectieve overeenkomst gesloten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in...

22-07-2021
PublicatiesFAQ

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep 'Palliatieve Middle Care' van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, voorgezeten door dr. A. Peltier. Deze cel heeft als opdracht om "de noden inzake...

04-06-2021
PublicatiesStudies
Middle Care