Dit advies betreft de truncus Communis van de niveau 2 beroepstitels Viscerale, Vasculaire,
Thoracale en Hartheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van Artsen truncus communis niveau2 heelkunde

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2022.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

22-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2022 en instroom 2022.
Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

22-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Dit rapport omvat alle elementen die hebben bijgedragen tot de bepaling van de artsenquota voor de periode 2029-2033. Het is tot stand gekomen door de Planningscommissie in samenwerking met het...

08-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, formeel advies, planning, contingentering, quotum, gegevenskoppeling, workforce

Op 16 maart 2023 adviseerde de Hoge Raad Artsen in consensus om nu reeds een dringend noodzakelijke aanpassing door te voeren inzake de criteria voor de stagemeester van de basisopleiding voorzien...

21-04-2023
Evenredigheid
inwendige geneeskunde

 Dit advies heeft betrekking op de truncus Communis van niveau 2 beroepstitels viscerale, vasculaire,
 thoracale en hartheelkunde. 

04-04-2023
Evenredigheid
Truncus Communis van niveau 2

Deze advies heeft betrekking op specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline thoracale heelkunde. 

04-04-2023
Evenredigheid
thoracale heelkunde

Advies Hoge Raad Artsen d.d. 8 december 2022, bevestigd  op 16.03.2023 betreffende  de truncus Communis van de niveau 2 beroepstitels viscerale, vasculaire,thoracale en hartheelkunde. 

31-03-2023
Evenredigheid
truncus Communis van de niveau 2 beroepstitels viscerale, vasculaire, thoracale en hartheelkunde