De Wet 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidszorg 4 werd gepubliceerd op 9 april 2021...

21-09-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, niveau 2 titel klinische biologie

Terwijl het basisscenario alleen de historische trends...

04-09-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

30-08-2023
PublicatiesStatistieken
gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

Dit advies betreft de erkenningscriteria stagemeesters basisvorming inwendige geneeskunde. 

12-07-2023
Evenredigheid
Erkenningscriteria stagemeesters basisvorming inwendige geneeskunde

Dit advies betreft de erkenningscriteria stagemeesters basisvorming inwendige geneeskunde. 

12-07-2023
Evenredigheid
Erkenningscriteria stagemeesters basisvorming inwendige geneeskunde

De Hoge Raad Artsen bracht op 8 juni 2023 in consensus een positief advies uit inzake voorliggende
proportionaliteitstoets voor de 4 nieuwe beroepskwalificaties niveau 2 : viscerale,...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, proportionaliteitstest, truncus communis niveau2 heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline Cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raade, erkenningscriteria voor cardiale chirurgie

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline thoracale heelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria tharcale heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline vaatheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies van Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria vaatheelkunde